“บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อม ทั้งรับออกแบบ – ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า ที่สำคัญ บริษัทมีทีมขายและวิศวกร มากประสบการณ์ เพื่อให้ ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

บริษัท LINE INSTRUMENT

         ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ Instrument and controlและอุปกรณ์ ส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งยังรับออกแบบ-ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง-แรงดันต่ำ งานตู้ควบคุม Switchboard control PLC. รวมถึงานออกแบบ-ปรับปรุง สร้างเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้ให้บริการกับลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสหากรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมปูน อุตสหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ

        นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยมีทีมขายและทีมวิศวกรโครงการ ที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมตามสภาพหน้างาน ของลูกค้า อีกทั้งยังเน้นด้านการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

        เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือวัด และไฟฟ้าคอนโทรล บริการอย่างมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

พันธกิจ​

        – จัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า คอนโทรลและเครื่องมือวัดควบคุมในงาน อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

       – ขยายงานออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า คอนโทรลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ ความชำนาญงานและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สากล

       – พัฒนาทักษะบุคคลากร สร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

       – มุ่งเน้นงานบริการลูกค้าตอบสนองความ ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยสร้างความพึงพอใจ สุดงสุดให้แก่ลูกค้า

Scroll Up
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll Up